Omega 3

zadbaj o swoje zdrowie



proporcje-pomiedzy-kwasami-omega-3-i-omega-6Proporcje pomiędzy kwasami omega 3 /omega 6 w diecie wpływają na skład osocza i błon komórkowych. Obie grupy kwasów tłuszczowych konkurują o te same enzymy: cyklooksygenazę (COX) i 5-lipo-oksygenazę (5-LO), które przekształcają je w aktywne biologicznie lipidy nazywane eikozanoidami.
Eikozanoidy synetyzowane z kwasu ara-chidonowego (AA) – omega 6 są bardzo aktywne biologicznie, nawet w bardzo małych stężeniach. Ich nadmiar prowadzi do poważnych zaburzeń równowagi wewnętrznej organizmu. Wykazują one następujące działanie:

• zwężają światło naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi, niedotlenienia i zakwaszenia
• nasilają zmiany zakrzepowe i zwiększają ryzyko powstawania zatorów
• potęgują reakcje zapalne
• nasilają reakcje alergiczne – szczególnie u osób podatnych
• zwiększają proliferację i rozrost nowotworowy komórek – szczególnie sutka, jelita grubego i prostaty

Eikozanoidy, które powstają z kwasów tłuszczowych omega 3 wykazują przeciwstawne działanie biologiczne:

• hamowanie nadmiernej kurczliwości naczyń krwionośnych, co poprawia przepływ krwi i zaopatrzenie tkanek w tlen
• działanie przeciwzakrzepowe
• działanie przeciwzapalne
• działanie antynowotworowe poprzez hamowanie proliferacji komórkowej i rozrostu tkanek
• działanie antymiażdżycowe i kardiopro-tekcyjne
• działanie antyalergiczne



fish_oil1Jak działają kwasy tłuszczowe pochodzenia morskiego Omega 3  EPA i DHA?

Zmniejszają zachwiany stosunek między kwasami Omega-6, dzięki czemu nasz organizm wykazuje :

 • zwiększona odporność na ból i zmniejszoną skłonność do ognisk zapalnych
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych i polepszenie ukrwienia
 • zwiększona objętość płuc
 • polepszenie zaopatrzenia organów wewnętrznych w tlen
 • zwiększenie wydolności fizycznej i wzmocnienie układu odpornościowego
 • działają obronnie na naczynia krwionośne i zwalczają arteriosklerozę
 • przyczyniają się do polepszenia wyników badań krwi:obniżają podwyższony poziom trójglicerydów i lipoproteiny A oraz podwyższają poziom cholesterolu HDL
 • pomagają przy zaburzeniach rymu pracy serc
 • polepszają ukrwienie naczyń mięśnia sercowego, redukują częstotliwość bólów serca
 • zapobiegają zawałom serca i wylewom oraz zmniejszają ryzyko ponownego zawału
 • polepszają przepływ krwi, między innymi poprzez zwiększenie elastyczności czerwonych ciałek krwi, przy jednoczesnym obniżeniu niebezpieczeństwa w skutkach sklejania się płytek krwi oraz obniżeniu podwyższonego poziomu fibrynogenu we krwi
 • chronią przed nagłym ustaniem pracy serca


Działanie NNKT:

 • stanowią jeden z niezbędnych składników budulcowych komórek
 • biorą udział w metabolizmie cholesterolu (zwłaszcza kwas arachidonowy) i jego transporcie (przeszło połowa estrów cholesterolu występuje w postaci połączeń z kwasem linolowym, co ułatwia ich rozprowadzenie w organizmie, obniżają poziom cholesterolu we krwi)
 • hamują agregację płytek krwi, powodują rozszerzanie naczyń krwionośnych, w tym i wieńcowych, działają antyarytmicznie
 • są prekursorami do biosyntezy prostaglandyn i prostacyklin
 • biorą udział w transporcie wody i elektrolitów przez błony biologiczne
 • regulują wydalanie jonów sodu z organizmu

Kwasy Tłuszczowe Omega 3 wykazują działanie przeciwzakrzepowe, które jest wynikiem hamowania przez kwas EPA biosyntezy tromboksanu A2 z kwasu arachidonowego w płytkach krwi, który ma silne właściwości agregujące. Zamiast niego płytki wytwarzają małe ilości tromboksanu A3 o słabym działaniu agregacyjnym. Równocześnie biosynteza prostaglandyny 12 – prostocykliny – z kwasu arachidonowego w ścianie naczyń krwionośnych oraz prostaglandyny 13 z kwasu EPA wywiera silny efekt rozkurczowy i antyagregacyjny – opisany efekt biologiczny wywołuje dawka kwasów omega 3 co najmniej 3g/dobę

Kwasy tłuszczowe omega 3  (RPA + DHA) zmniejszają stężenie trójglicerydów VLDL w surowicy krwi o około 25-30% – efekty biologiczne wywiera dawka 2-5 g/dobę kwasów tłuszczowych omega 3. Mechanizm działania kwasów tłuszczowych omega 3 , który hamuje syntezę VLDL – obniża się synteza i utlenianie kwasów tłuszczowych, co znacznie zmniejsza ich estryfikacje  do glicerydów
Ostatnie badania wskazują na korzyści z łącznego stosowania nienasyconych  kwasów tłuszczowych omega 3 i statyn szczególnie u pacjentów z hiperlipidemią mieszaną. Terapia ta obniża poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów, bez konieczności stosowania dużych dawek satyn.


Hipotensyjne działanie kwasów tłuszczowych omega 3

Efekt obniżenia ciśnienia tętniczego uzyskuje się po podaniu 3g /dobę nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3; średnio ciśnienie skurczowe ulega obniżeniu 0 5,5mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe o 3,5 mm Hg;
Jednoczesne zastosowanie diety niskokalorycznej i bogatej w ryby, z duża zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 wykazało zwiększone działanie hipotensyjne i obniżyło ciśnienie skurczowe o 13 mm Hg, a rozkurczowe o  9,3 mm Hg;

Mechanizm hipotensyjnego działania nienasyconych kwasów omega 3 wpływa na obniżenie oporu naczyń obwodowych, co prowadzi do łagodnego obniżenia ciśnienie tętniczego.
Dieta niskokaloryczna  i bogata w ryby poza redukcja masy ciała obniżyła poziom trójglicerydów o 38% i podwyższyła cholesterol HDL o 24%, bez zmian cholesterolu LDL, co bardzo korzystnie wpływa na zmianie profilu lipidowego pacjentów w kierunku zmniejszenia ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

Kwasy tłuszczowe omega 3 zmniejszają ryzyko występowania poważnych zaburzeń rytmu serca – nadkomorowych zaburzeń rytmu, głównie migotania przedsionków oraz migotania komór w czasie ostrego niedotlenienia mięśnia sercowego

Dzienne spożywanie 2g nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA zmniejsza częstość występowania migotania przedsionków o 38%. Stosowanie kwasów omega 3 powoduje efekty podobne do niektórych leków antyarytmicznych.

„W ramach postępowania nefarmakologicznego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zaleca się stosowanie diety bogatej w oleje rybne”.

cheese-semifirmgroupNasycone kwasy tłuszczowe występują przede wszystkim w produktach zwierzęcych z wyjątkiem ryb oraz w oleju palmowym i kokosowym.  Zwiększają stężenie lipoproteiny LDL w osoczu krwi, co sprzyja rozwojowi miażdżycy. Wzrost poziomu cholesterolu powodują przede wszystkim kwasy tłuszczowe: laurynowy, mirystynowy oraz palmitynowy.
Większość Polaków spożywa zbyt dużo niekorzystnych nasyconych kwasów tłuszczowych, które są zawarte w maśle, tłustym mleku, tłustych serach. Efektem tego są choroby układu krążenia, zwiększony poziom cholesterolu we krwi, zwiększone ryzyko zawału serca.
Zdaniem ekspertów, by poprawić ten stan rzeczy trzeba doprowadzić do wzrostu spożycia ryb, ograniczenia ilości soli i zwiększenia aktywności fizycznej wśród Polaków. Takie efekty można osiągnąć jedynie poprzez długoletnią akcję edukacyjną. Niekorzystne następstwa nadmiernego spożycia kwasów tłuszczowych nasyconych nie sprowadzają się tylko do przyspieszenia rozwoju miażdżycy. Istnieje wiele dobrze udokumentowanych badań wskazujących na udział tych kwasów w rozwoju niektórych chorób nowotworowych. Wykazano, że przynajmniej 30-40% przypadków raka u mężczyzn i ponad 60% raka u kobiet ma związek z nieodpowiednim odżywianiem się, w którym główną rolę pełnią tłuszcze diety. Nadmiar w racjach pokarmowych kwasów tłuszczowych nasyconych koreluje dodatnio z rakiem okrężnicy, gruczołu piersiowego i prostaty.

Nasycone kwasy tłuszczowe wywierają silne działanie na aktywność płytek krwi i ich odpowiedź na trombinę, co zwiększa skłonność do zakrzepów naczyniowych.

 • LDL – jest to frakcja lipoproteinowa transportująca cholesterol do tkanek obwodowych naszego organizmu. LDL – są to najbardziej miażdzycogenne małe cząstki o największej zawartości cholesterolu. Ponieważ posiadają możliwość przejścia przez śródbłonek naczyń krwionośnych ( najłatwiej zaś przenikają przez uszkodzony śródbłonek naczynia krwionośnego) są w stanie przenosić cholesterol do komórek ściany naczynia za pomocą odpowiednich receptorów regulacyjnych.
 • LDL-e powstają z innej frakcji cholesterolu ( VLDL) syntetyzowanej przez wątrobę z nadmiaru tłuszczu pożywienia, oraz z nadmiaru spożytych węglowodanów ( zwłaszcza cukrów prostych). LDL-e posiadają okres półtrwania we krwi obwodowej 3 dni. To znaczy, że nawet trzy dni po bardzo obfitej tłustej uczcie, podczas badania krwi poziom LDL może być zawyżony.
 • HDL – frakcja, lipoprotein o wysokiej gęstości. Jest to tak zwana „dobra” frakcja lipoprotein odprowadzająca nadmiar cholesterolu z tkanek obwodowych do wątroby. HDL przekazuje wątrobie do przetworzenia cholesterol i inne składniki lipidowe, po czym ponownie wraca do krążenia, aby tę czynność powtórzyć wielokrotnie. Okres półtrwania HDL wynosi 3-6 dni. HDL stanowi naturalną ochronę organizmu przed miażdżycą, tak, więc czym wyższy jest stosunek HDL do ogólnej wartości cholesterolu w krwioobiegu, tym mniejsze jest ryzyko zmian miażdżycowych. ( Stosunek HDL do ogólnej wartości cholesterolu powinien wynosić minimum 30% – poniżej tej wartości istnieje realne zagrożenie zmianami miażdżycowymi naczyń krwionośnych).

Naczynia krwionośne są „trasą szubkiego ruchu” pomiędzy wątrobą i kómurkami i mają dostarczyć substancje tłuszczowe w tym cholesterol LDL i inne rodzaje lipidów, do komórek , które tego potrzebują i jeśli dochodzi do miażdżycy to polega to na tym, że po drodze te tłuszcze zamiast trafiać do celu przeznaczenia czyli do komórek, które, potrzebują ich do swojego metabolizmu wchodzą w ściany naczyń i uszkadzają je. Najbardziej niekorzystne połączenie, które wpływa na zwiększenie aktywności płytek i ryzyko zakrzepu to jest nadmiar cukrów prostych i tłuszczów nasyconych.

 

milk_2percent