Działanie i rola Omega 3

fish_oil1Jak działają kwasy tłuszczowe pochodzenia morskiego Omega 3  EPA i DHA?

Zmniejszają zachwiany stosunek między kwasami Omega-6, dzięki czemu nasz organizm wykazuje :

 • zwiększona odporność na ból i zmniejszoną skłonność do ognisk zapalnych
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych i polepszenie ukrwienia
 • zwiększona objętość płuc
 • polepszenie zaopatrzenia organów wewnętrznych w tlen
 • zwiększenie wydolności fizycznej i wzmocnienie układu odpornościowego
 • działają obronnie na naczynia krwionośne i zwalczają arteriosklerozę
 • przyczyniają się do polepszenia wyników badań krwi:obniżają podwyższony poziom trójglicerydów i lipoproteiny A oraz podwyższają poziom cholesterolu HDL
 • pomagają przy zaburzeniach rymu pracy serc
 • polepszają ukrwienie naczyń mięśnia sercowego, redukują częstotliwość bólów serca
 • zapobiegają zawałom serca i wylewom oraz zmniejszają ryzyko ponownego zawału
 • polepszają przepływ krwi, między innymi poprzez zwiększenie elastyczności czerwonych ciałek krwi, przy jednoczesnym obniżeniu niebezpieczeństwa w skutkach sklejania się płytek krwi oraz obniżeniu podwyższonego poziomu fibrynogenu we krwi
 • chronią przed nagłym ustaniem pracy serca


Działanie NNKT:

 • stanowią jeden z niezbędnych składników budulcowych komórek
 • biorą udział w metabolizmie cholesterolu (zwłaszcza kwas arachidonowy) i jego transporcie (przeszło połowa estrów cholesterolu występuje w postaci połączeń z kwasem linolowym, co ułatwia ich rozprowadzenie w organizmie, obniżają poziom cholesterolu we krwi)
 • hamują agregację płytek krwi, powodują rozszerzanie naczyń krwionośnych, w tym i wieńcowych, działają antyarytmicznie
 • są prekursorami do biosyntezy prostaglandyn i prostacyklin
 • biorą udział w transporcie wody i elektrolitów przez błony biologiczne
 • regulują wydalanie jonów sodu z organizmu

Kwasy Tłuszczowe Omega 3 wykazują działanie przeciwzakrzepowe, które jest wynikiem hamowania przez kwas EPA biosyntezy tromboksanu A2 z kwasu arachidonowego w płytkach krwi, który ma silne właściwości agregujące. Zamiast niego płytki wytwarzają małe ilości tromboksanu A3 o słabym działaniu agregacyjnym. Równocześnie biosynteza prostaglandyny 12 – prostocykliny – z kwasu arachidonowego w ścianie naczyń krwionośnych oraz prostaglandyny 13 z kwasu EPA wywiera silny efekt rozkurczowy i antyagregacyjny – opisany efekt biologiczny wywołuje dawka kwasów omega 3 co najmniej 3g/dobę

Kwasy tłuszczowe omega 3  (RPA + DHA) zmniejszają stężenie trójglicerydów VLDL w surowicy krwi o około 25-30% – efekty biologiczne wywiera dawka 2-5 g/dobę kwasów tłuszczowych omega 3. Mechanizm działania kwasów tłuszczowych omega 3 , który hamuje syntezę VLDL – obniża się synteza i utlenianie kwasów tłuszczowych, co znacznie zmniejsza ich estryfikacje  do glicerydów
Ostatnie badania wskazują na korzyści z łącznego stosowania nienasyconych  kwasów tłuszczowych omega 3 i statyn szczególnie u pacjentów z hiperlipidemią mieszaną. Terapia ta obniża poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów, bez konieczności stosowania dużych dawek satyn.


Hipotensyjne działanie kwasów tłuszczowych omega 3

Efekt obniżenia ciśnienia tętniczego uzyskuje się po podaniu 3g /dobę nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3; średnio ciśnienie skurczowe ulega obniżeniu 0 5,5mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe o 3,5 mm Hg;
Jednoczesne zastosowanie diety niskokalorycznej i bogatej w ryby, z duża zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 wykazało zwiększone działanie hipotensyjne i obniżyło ciśnienie skurczowe o 13 mm Hg, a rozkurczowe o  9,3 mm Hg;

Mechanizm hipotensyjnego działania nienasyconych kwasów omega 3 wpływa na obniżenie oporu naczyń obwodowych, co prowadzi do łagodnego obniżenia ciśnienie tętniczego.
Dieta niskokaloryczna  i bogata w ryby poza redukcja masy ciała obniżyła poziom trójglicerydów o 38% i podwyższyła cholesterol HDL o 24%, bez zmian cholesterolu LDL, co bardzo korzystnie wpływa na zmianie profilu lipidowego pacjentów w kierunku zmniejszenia ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

Kwasy tłuszczowe omega 3 zmniejszają ryzyko występowania poważnych zaburzeń rytmu serca – nadkomorowych zaburzeń rytmu, głównie migotania przedsionków oraz migotania komór w czasie ostrego niedotlenienia mięśnia sercowego

Dzienne spożywanie 2g nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA zmniejsza częstość występowania migotania przedsionków o 38%. Stosowanie kwasów omega 3 powoduje efekty podobne do niektórych leków antyarytmicznych.

„W ramach postępowania nefarmakologicznego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zaleca się stosowanie diety bogatej w oleje rybne”.